DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

 • daňové poradenství pro právnické a fyzické osoby
 • zpracování daňových přiznání
  • daň z příjmů právnických osob
  • daň z příjmů fyzických osob
  • daň z přidané hodnoty
  • silniční daň
  • daň z nemovitosti
  • daň z převodu nemovitosti
  • daň darovací a dědická
 • zastupování před správcem daně při vytýkacím a daňovém řízení
 • podání daňového přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob k termínu 31.3. a 30.6.
 • optimalizace daňových povinností
 • daňový dohled pro firmy, které mají vlastní účtárnu

V rámci nabízených služeb daňového poradenství vám nabízím servis v průběhu roku, můžete se na mě obracet s nejasnostmi v účetnictví, žádat o konzultaci problémových daňových případů, nechat si provést kontrolu svého účetnictví anebo žádat o optimalizaci daňového základu.

Můžu vás zastupovat v úředních záležitostech, komunikaci s finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou, ale i správou sociálního zabezpečení.

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

 • Vedení podvojného účetnictví
 • Majetková a leasingová evidence
 • Vyhotovení účetní závěrky, inventarizace účtů
 • Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát
 • Záznamní povinnost pro DPH
 • Měsíční výkaznictví dle požadavků klienta
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Kontrola účetnictví vedeného klientem

VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE

 • Zpracování daňové evidence fyzických osob (dříve jednoduché účetnictví)
 • Záznamní povinnost pro DPH

VEDENÍ MZDOVÉ EVIDENCE

 • Kompletní zpracování mzdové agendy
 • Zpracování měsíčních Přehledů pro Českou zprávu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
 • Zastupování při jednání a kontrolách s orgány sociálního a zdravotního pojištění