Účetnictví
 
Daňová evidence (jednoduché účetnictví)
Cena za položku (faktury, pokladní doklady) 23 Kč
Cena za položku (běžný účet , zápočet - řádek) 10 Kč
Minimální měsíční sazba 2 000 Kč
 
Podvojné účetnictví
Cena za položku (faktury, pokladní doklady) 26 Kč
Cena za položku (běžný účet , zápočet - řádek) 10 Kč
Minimální měsíční sazba 3 000 Kč
 
Majetkové daně
 
Zpracování přiznání k dani z nemovitostí 1 000 Kč
Zpracování přiznání k dani dědické, k dani darovací a k dani z převodu nemovitostí 1 000 Kč
 
Přímé daně
 
Zpracování přiznání k silniční dani 1 000 Kč
Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob - výdaje paušálem 2 000 Kč
Zpracování přiznání k dani z příjmu fyzických osob - skutečné výdaje 3 000 Kč
 
Zpracování přiznání
k dani z příjmu fyzickcýh osob
rozdělení příjmů a výdajů: ze sdružení, na spolupracující osoby příjmy ze zahraničí metoda vynětí příjmů zápočet daně 3 000 Kč
 
Zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob 5 000 Kč